טיפול משפחתי

אני נותנת כלים למניעת "קצרים" בתקשורת" בין בני המשפחה.

אנחנו מעלים את תחושת השייכות ולקיחת האחריות.

נוצר שיח חיובי בין בני הבית, חיבור למשפחתיות, לחום ולאהבה.

מגלים זה את זה מחדש בתוך המשפחה.

טיפול משפחתי
לפרטים על סוגי האימון הטיפולי ההוליסטי