• facebook-square

כל הזכויות שמורות לאתר "נעימת הלב"  - יעל הדס נעמן ספיר

אין לעשות שימוש בחומר המופיע  באתר זה ללא אישור בכתב מבעלי זכויות היוצרים

.Copyright © 2014. All Rights Reserved

סדנאות העצמה

הילדים נמצאים בהתמודדות יומיומית בביה"ס ובחברה.

אז למה לא לתת להם כלים וצידה לדרך?

מיד לאחר החגים נפתחות סדנאות לפי קבוצות גיל

סדנאות לבוגרים

חוויה מרגשת, מהנה מעצימה ומשחררת מחסמים

למה החלום הוא עדיין חלום ? מתי הוא מתגשם ?

תמיד אפשר לחלום

חלומות אפשר להגשים