New Growth

שיטת "נעימת הלב"

גישה טיפולית הוליסטית

בשיטת "נעימת הלב" אנו נכנסים ללב הדברים ומתמקדים בשורש הקושי ומטפלים בו ישירות. 

הההתיחסות היא לא רק לסימפטומים מסוימים וטיפול נקודתי בהם, אלא לרבדים רגשיים שונים שלעתים קרובות נמצאים מתחת לפני השטח.

מגוון כלים מנקודות מבט משלימות

במסגרת השיטה נשתמש בכלים יישומיים לחיים כמו תקשורת יעילה ומשפיעה, מיומנויות עמידה לפני קהל, פענוח שפת גוף, הכנה לראיונות עבודה, הצבת יעדים והשגתם ובמקביל שימוש בדמיון מודרך ומדיטציות לחיבור לעצמי ולחכמה הפנימית.

שילוב NLP 

Neuro Linguistic Programming  ה- N.L.P היא גישה המחברת את האדם לכוחות שלו, מלמדת למקסם את היכולות, להתגבר על משברים ולהתנהל בצורה מיטבית וחיובית במקום לבזבז אנרגיה על מה שלא מועיל או מקדם.

למי השיטה מתאימה?

לכל מי שמעוניין לחיות בתודעה של הצלחה, במימוש עצמי ובשמחה, לשפר בטחון, אסרטיביות ולהניע את החיים קדימה!

לפרטים נוספים..